+

Zapomenuté heslo
+


Zadejte emailovou adresu se kterou jste se registrovali a my Vám na ni zašleme odkaz k resetu hesla.


Přihlásit
Milan "Brut" Hrubý

Milan "Brut" Hrubý

hlavní instruktor a leader systému NTCS®/NTTC® v České republice

NÁŠ TÝM
NTCS PRO"fessional"

NTCS PRO"fessional"

Učíme vás tak,abyste zbraň nepotřebovali, ale pokud k tomu budete donuceni, budete úspěšní a efektivní.

Vzdělávací program NTCS.PRO“fessional“ Vzdělávací program NTCS.PRO“fessional“

Vzdělávací program NTCS.PRO“fessional“

Primárním stavebním kamenem je vybudování správné filosofie práce se zbraní. Pokud máte správnou filosofii, je jedno, jakou zbraň držíte v rukou. 

Dalším je manipulace. Bezpečná, co nejjednodušší a nejefektivnější. Jednotlivé procedury musí být úspěšně prováděny v krizi v zátěžové situaci, tomu je potřeba bezpodmínečně podřídit jakýkoli nácvik. 

Posledním je pak technická disciplína střelba a zasažení cíle. Překvapením pro mnohé možná bude, že „trefit se“ je pouhých 20% práce se zbraní. 

Vše, co bylo výše uvedeno zahrnuje organizovaný proces učení a zvyšování výkonnosti formou sportovního tréninku, souvisí s antropomotorikou, biomechanikou, nervovým řízením a regulací pohybu, pedagogikou, metodologií, atd. Nejde pouze o napodobení a cyklické opakování pohybového úkolu, ale o vzájemné vztahy mezi procesy morfologicko-funkčních adaptací, motorického učení a psychosociální interakce. 

K tomu, aby byl zajištěn Váš rozvoj a dosažena nejvyšší možná úroveň Vaší výkonnosti v oblasti střelectví, je potřeba znát a respektovat řadu zákonitostí a přihlížet k Vašim individuálním schopnostem a možnostem. To bez kvalitního vzdělání v oblasti výchovy, sportu a zkušeností z oblasti střelectví a reálného použití zbraní není možné.

Základní kurzy jsou označeny čísly 1 a 2, zpravidla jsou organizovány společně a to jako víkendový kurz. Pak je na ně jedním až vícedenními kurzy navazováno. 

V průběh kurzů je vždy dodržována 100% bezpečnost. Její alfou i omegou jsou 4 základní bezpečnostní pravidla, která každý účastník musí od počátku bezpečně znát, rozumět jim a umět je reprodukovat. Ve výuce je uplatňováno 10 didaktických zásad a v celém průběhu všech kurzů je kladen důraz na efektivní spotřebu materiálu. 

Jako základní linie a komplexní základ pro střelce je doporučeno absolvovat prvotně kurz na krátkou zbraň a po té pokračovat kurzem na dlouhou zbraň. Po jejich absolvování navázat dle zaměření, na krátkou zbraň Pi 3, na dlouhou zbraň IAD/TAI/SOP. 


Více o systému

Naši instruktoři

Milan "Brut" Hrubý

Milan "Brut" Hrubý

hlavní instruktor a leader systému NTCS®/NTTC® v České republice

25 let praxe v řadových i velitelských pozicích v armádních i policejních jednotkách a součástech, např. speciálních sil, taktického průzkumu, operativně taktických skupin, týmů a některých dalších. Spolupracoval jak na území ČR, tak i v zahraničí, s tuzemskými i se zahraničními partnerskými jednotkami té nejvyšší úrovně vnější a vnitřní státní bezpečnosti. Reprezentoval AČR, PČR a VP a jejich součásti na mezinárodních i rezortních střeleckých a sportovních soutěžích s umístěním na stupních vítězů. Je držitelem několika uznání, certifikací, instruktorských oprávnění a titulu Mgr. v oboru Tělesná výchova a sport. Jeho nejvyšší dosaženou hodností v rezortu vnitra je podplukovník, v rezortu obrany major.

David Unger

David Unger

dlouholetý instruktor systému NTCS®/NTTC® v České republice

25 let praxe v obranných a bezpečnostních složkách, např. v průzkumných jednotkách, specializovaných celorepublikových policejních útvarech a součástech, operativně taktických skupinách a týmech. Zhruba polovinu kariéry se věnoval plánování, výuce a výcviku střelecké a taktické přípravy jako instruktor služební přípravy Policie České republiky a většinu zbývající praxe působil v přímém výkonu, kde byl specialistou na činnosti prováděné utajovaným způsobem, činnosti operativního a podpůrně operativního charakteru a činnosti sloužící k zastírání skutečného účelu jiných činností. Je držitelem několika certifikací a instruktorských oprávnění.

Jarda Brožek

Jarda Brožek

dlouholetý instruktor systému NTCS®/NTTC® v České republice

22 let praxe v obranných a bezpečnostních složkách, dlouholetý instruktor střelecké a taktické přípravy Městské policie Jablonec nad Nisou, kde úspěšně zavedl systém NTCS®/NTTC® jako jednu z povinných součástí služební přípravy strážníků pro výkon služby.

Josef "Prochy" Procházka

Josef "Prochy" Procházka

bezesporu jedna z největších osobností přesné střelby nejen v České republice, ale i v Evropě

26 let praxe v bezpečnostních složkách, instruktor přesné střelby, více než 10 let vedoucí jednotky odstřelovačů Útvaru rychlého nasazení Policie České republiky, intenzivně spolupracoval se všemi evropskými protiteroristickými jednotkami a koordinoval činnost odstřelovačů v ČR. Je držitelem mnoha národních i mezinárodních úspěchů v oblasti přesné střelby i mnoha profesních uznání a ocenění. Jeho nejvyšší dosaženou hodností v rezortu vnitra je major.

Kompletní informace o Prochym najdete na jprecision.cz

Jiří

Jiří

dlouholetý instruktor systému NTCS®/NTTC® v České republice

18 let praxe v obranných složkách, 21 let aktivní střelec, pravidelně se zúčastňuje střeleckých soutěží LOS, TSCH, Taktická malorážka, 22 let se věnuje boji zblízka Jiu-Jitsu, Karate a MMA.

Filip "Timbi" Timbaris

Filip "Timbi" Timbaris

instruktor Krav Maga Level EXPERT 1 (Civilian, VIP, Women a Military Instructor)

bojovým sportům se zbraní i beze zbraně se věnuje více než 30 let, je jedním z předních instruktorů systému Krav Maga v České republice. Absolvoval kurzy a výcviková školení vedené celosvětově uznávanými instruktory boje zblízka a systému Krav Maga, např. Tamir Gilad, Avi Moyal, Israel Cohen, Amnon Darsa, Jean-Paul Jofret. Je bývalým členem Francouzské cizinecké legie (LE - Légion étrangère), kde se specializoval na boj v budovách a průzkumné akce a spolupracoval s elitními jednotkami policií a ozbrojených sil států i partnerů NATO. V průběhu služby absolvoval školení a kurzy zaměřené na různé zbraně a zbraňové systémy, na precizní střelbu, přežití, boj zblízka, boj v zastavěných oblastech, boj v uzavřených prostorách, první pomoc a další. Je držitelem několika instruktorských oprávnění a uznání. Jeho nejvyšší dosaženou hodností v LE je caporal. Po ukončení služby se věnoval ochraně osob. V současnosti se mimo jiné intenzivně věnuje výuce systému Krav Maga, a to jak pro veřejnost, tak zejména i pro specializované útvary Police ČR.

Petr "Bull" Janík

Petr "Bull" Janík

instruktor systému NTCS®/NTTC® v České republice

25 let praxe v obranných složkách, zejména u výsadkových, průzkumných a záchranných jednotek Armády České republiky. Významnou část své služební kariéry strávil u výsadkového praporu v Chrudimi, věnoval se potápění, ženijním a trhacím pracím, a to i včetně instruktorské činnosti. Je držitelem několika certifikací, instruktorských oprávnění a uznání za účast v několika zahraničních operacích.

Jarda Soukup - externí instruktor

Jarda Soukup - externí instruktor

zbrojíř výhradního distributora pistolí Glock v České republice, spol. MPI CZ s. r. o., úspěšný absolvent kurzu GLOCK Advanced Armorer Course výrobce spol. GLOCK Ges.m.b.H., Austria a certifikovaný zbrojíř pistolí Glock.