+

Zapomenuté heslo
+


Zadejte emailovou adresu se kterou jste se registrovali a my Vám na ni zašleme odkaz k resetu hesla.


Přihlásit
Milan "Brut" Hrubý

Milan "Brut" Hrubý

hlavní instruktor a leader systému NTCS/NTTC v České republice

NÁŠ TÝM

Střelecké kurzy

Naučíme vás nejen střílet, ale především myslet s prstem na spoušti.

Pistole

Pistole

Samonabíjecí puška

Samonabíjecí puška

Brokovnice

Brokovnice

Odstřelovací puška

Odstřelovací puška

Další

Další

Baseline

Advanced

Refresh

Specifika

Baseline

Refresh

Specifika

Baseline

Baseline

Týmová spolupráce

Na míru

Ostatní

Pistole 1 a 2 Baseline

Náš dvoudenní základní kurz je v souladu s mezinárodními standardy systému NTCS/NTTC v překladu Nové techniky bojové střelby zaměřený na kompletní zvládnutí základní i pokročilé manipulace a střelby z pistole a zvládnutí základních střelecko-taktických dovedností s touto zbraní. Je rozdělen do dvou částí.

První den, blok 1, je vstupní úrovní, která je navržena tak, aby absolvent získal základní dovednosti potřebné ke zvládnutí bezpečné manipulace s krátkou zbraní - pistolí, techniky střelby a k úspěšnému zasažení cíle střelbou.

Druhý den, blok 2, navazuje na blok 1 a je zaměřen na zvládnutí manipulace a střelby z pistole v elementárních situacích nutné obrany a získání poznatků a zkušeností, které jsou potřebné ke správnému rozhodnutí kdy a jak střílet.

Na závěr každého bloku všichni účastníci absolvují testovou baterii k ověření získaných znalostí a dovedností. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurzu Nových technik bojové střelby s mezinárodní platností a výčtem zvládnutých témat.

NA TENTO KURZ LZE ČERPAT FKSP, SODEXO, APOD.

Cena dvoudenního kurzu je od 3400,- Kč.

 

Pistole 3 Advanced

Náš jednodenní střelecký kurz je dalším z navazujících kurzů vzdělávacího programu systému Nové techniky bojové střelby určených absolventům kurzů Pistole 2.

Tento kurz je zaměřený na upevnění a automatizaci dovedností doposud získaných na předchozích kurzech a na jejich další rozvoj v podmínkách použití zbraně v různých polohách, na velmi krátkou vzdálenost a při manipulaci a střelbě do různých směrů.

NA TENTO KURZ LZE ČERPAT FKSP, SODEXO, APOD.

Cena kurzu je od 2000,- Kč.

 

Pistole Refresh

Náš jednodenní tréninkový opakovací střelecký kurz je dalším z navazujících kurzů vzdělávacího programu systému Nové techniky bojové střelby určených absolventům kurzů Pistole 2. Tito absolventi jsou děleni do týmů a tréninky jsou organizovány pro konkrétní týmy.

Konkrétní témata jsou volena podle úrovně dovedností členů týmů a sestavována na míru.

Hlavním cílem tréninků je, aby každý absolvent základních kurzů postupně zvyšoval svou individuální úroveň střeleckých a střelecko-taktických dovedností.

Snahou je neustále poskytovat každému účastníkovi zpětnou vazbu a směřovat jeho další rozvoj.

Bližší informace ke konkrétnímu  programu jsou sdíleny přímo s účastníky daného tréninku.

NA TENTO KURZ LZE ČERPAT FKSP, SODEXO, APOD.

Cena kurzu je od 2000,- Kč.

 

Samonabíjecí puška 1 a 2 Baseline

Náš dvoudenní základní kurz je v souladu s mezinárodními standardy systému NTCS/NTTC v překladu Nové techniky bojové střelby zaměřený na kompletní zvládnutí základní i pokročilé manipulace a střelby ze samonabíjecí pušky a zvládnutí základních střelecko-taktických dovedností s touto zbraní. Je rozdělen do dvou částí.

První den, blok 1, je vstupní úrovní, absolvent v jeho průběhu získá základní dovednosti potřebné ke zvládnutí bezpečné manipulace s dlouhou zbraní - samonabíjecí puškou nebo karabinou, techniky střelby a k úspěšnému zasažení cíle střelbou.

Druhý den, blok 2, navazuje na blok 1 a je zaměřen na nácvik základních střelecko-taktických situací charakteristických pro samonabíjecí pušku a karabinu.

Na závěr každého bloku všichni účastníci absolvují testovou baterii k ověření získaných znalostí a dovedností. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurzu Nových technik bojové střelby s mezinárodní platností a výčtem zvládnutých témat.

NA TENTO KURZ LZE ČERPAT FKSP, SODEXO, APOD.

Cena dvoudenního kurzu je od 3500,- Kč.

 

Samonabíjecí puška Refresh

Jednodenní tréninkové opakovací střelby pro absolventy kurzů Samonabíjecí puška/karabina 2.

Hlavním cílem tréninků je, aby každý absolvent základních kurzů postupně zvyšoval svou individuální úroveň střeleckých a střelecko-taktických dovedností.

Snahou je neustále poskytovat každému účastníkovi zpětnou vazbu a směřovat jeho další rozvoj.

Bližší informace ke konkrétnímu  programu jsou sdíleny přímo s účastníky daného tréninku.

NA TENTO KURZ LZE ČERPAT FKSP, SODEXO, APOD.

Cena kurzu je od 2000,- Kč.

 

Brokovnice 1 Baseline

Náš jednodenní kurz je v souladu s mezinárodními standardy systému Nové techniky bojové střelby zaměřený na kompletní zvládnutí základní i pokročilé manipulace a střelby z brokovnice s pohyblivým předpažbím a trubicovým zásobníkem, tz. pumpovací brokovnice a zvládnutí základních střelecko-taktických dovedností s touto zbraní.

Jedná se o vstupní úroveň, kdy absolvent získá základní přehled o širokých možnostech uplatnění pumpovací brokovnice a bude mu prezentována filosofie práce s touto zbraní, která je odlišná od např. pistole nebo útočné pušky. Dále v průběhu kurzu získá dovednosti potřebné ke zvládnutí bezpečné manipulace s pumpovací brokovnicí, techniky střelby a k úspěšnému zasažení cíle střelbou.

Na závěr všichni účastníci absolvují testovou baterii k ověření získaných znalostí a dovedností. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurzu Nových technik bojové střelby s mezinárodní platností a výčtem zvládnutých témat.

NA TENTO KURZ LZE ČERPAT FKSP, SODEXO, APOD.

Cena kurzu je od 2000,- Kč.

 

Precision Rifle 1 & 2 Baseline

Kurz precizní střelby na střední vzdálenosti zaměřený na rozvoj základních střeleckých dovedností na vzdálenosti do 500m vhodný pro sportovní střelce a lovce zvěře požadující zvýšení jistoty zásahu.

NA TENTO KURZ LZE ČERPAT FKSP, SODEXO, APOD.

Cena kurzu je od 7000,- Kč.

 

Pistole Světlo/tma

Náš jednodenní střelecký kurz je dalším z navazujících kurzů vzdělávacího programu systému Nové techniky bojové střelby určených absolventům kurzů Pistole 2.

Tento kurz je zaměřený na upevnění a automatizaci dovedností doposud získaných na předchozích kurzech a na jejich další rozvoj za specifických podmínek snížené viditelnosti až za úplné tmy.

Cílem kurzu je připravit absolventa na řešení krizové situace, kdy bude nucen použít zbraň k obraně v jakékoli situaci a prostředí se sníženou viditelností/tmou a seznámit ho se způsoby a výjimkami použití danými těmito specifickými podmínkami.

NA TENTO KURZ LZE ČERPAT FKSP, SODEXO, APOD.

Cena kurzu je od 2000,- Kč.

 

Pistole Vozidlo

Náš jednodenní střelecký kurz je dalším z navazujících kurzů vzdělávacího programu systému Nové techniky bojové střelby určených absolventům kurzů Pistole 2.

Tento kurz je zaměřený na upevnění a automatizaci dovedností doposud získaných na předchozích kurzech a na jejich další rozvoj za specifických podmínek použití zbraně v interiéru vozidla.

Cílem kurzu je připravit absolventa na řešení krizové situace, kdy bude nucen použít zbraň k obraně jak ve vozidle, tak příp. i v jeho bezprostřední blízkosti a seznámit ho se způsoby a výjimkami použití danými těmito specifickými prostory.

NA TENTO KURZ LZE ČERPAT FKSP, SODEXO, APOD.

Cena kurzu je od 2000,- Kč.

 

Range day pro Policii ČR

Jednodenní střelecká akce za zvýhodněnou cenu celodenního pronájmu střeliště a materiálu organizovaná výhradně pro příslušníky Policie České republiky. 

Na místě budou po celou dobu přítomni k možné konzultaci a nácviku manipulace se zbraní, včetně nabíjení, vybíjení, přebíjení, atd. instruktoři střelecké přípravy.

Akce je založena na dobrovolnosti. Každý si sám volí, čeho se zúčastnit chce a čeho nikoli a jakou intenzitu zátěže při jednotlivých cvičeních zvolí, laicky řečeno "jak náročné si to chce udělat."

Cílem je dostupnou formou v uvolněné atmosféře a v příjemném prostředí dát možnost si zastřílet se svými kolegyněmi a kolegy a kvalifikovaně pomoci zdokonalit účastníky ve střelecké přípravě.

NA TENTO KURZ LZE ČERPAT FKSP, SODEXO, APOD.

Cena kurzu je od 700,- Kč.

 

IAD/TAI/SOP

Náš třídenní střelecko taktický kurz je určen absolventům kurzů Útočná puška/karabina 2 a je pomyslným nutným univerzálním základem a současně i vrcholem taktiky úspěšného boje až 12ti členného týmu ve všech typech  moderních konfliktů.

Zárukou skutečného využití těchto technik a postupů v praxi, je jejich využívání týmy, které jsou označovány jako Tier 1 Special Forces. Tyto týmy vědí, co je důležité a na co klást důraz, klíč k úspěchu je v detailech, jednoduchosti, rychlosti, komunikaci a univerzálnosti. A přesně takové tyto techniky, drily a postupy jsou.

NA TENTO KURZ LZE ČERPAT FKSP, SODEXO, APOD.

Cena kurzu je od 5100,- Kč.

 

Individuální program

Zpravidla několikahodinový, příp. půldenní (4h) a celodenní (8h) program, sestavený na míru dle konkrétní domluvy s klientem.

Na základě odborných znalostí a vzdělání, dlouholeté praxe a zkušenostem našich instruktorů, a to jak v použití zbraně při služebních zákrocích, tak i v zahraničních operacích, si dovolujeme sestavit vzdělávací program, zaměřený na výuku a výcvik v manipulaci a střelbě se zbraní, včetně taktických zásad i právních důsledků použití zbraně, přesně na míru klienta.

Zajištěny jsou požadavky jako např. časová flexibilita a individuální přístup instruktora, dlouhodobý na sebe navazující program, vybavení kompletním materiálem, diskrétnost, apod.

 

Principy střelby pistole

Náš dvouhodinový základní kurz je v souladu s mezinárodními standardy systému Nové techniky bojové střelby zaměřený na teorii a praxi jednoho ze základních témat oblasti střelby z pistole, a to jistotu zásahu za jakýchkoli podmínek, tzv. základní principy střelby.

Cílem tohoto kurzu je dokonalé pochopení teorie a po té i precizní převedení zjištěných poznatků do praxe. V jeho průběhu budete neustále a důkladně vedeni instruktorem, který od Vás bude vyžadovat 100% spolupráci.

Statická střelecká cvičení budou zaměřena zejména na odstranění:

  • strhávání
  • chyb ve spouštění
  • strnulý postoj
  • propnuté lokty a další vychytávky, které zaručí při střelbě z pistole bezproblémový zásah siluety horní poloviny postavy na min. 50m (střelecké cvičení na závěr)

NA TENTO KURZ LZE ČERPAT FKSP, SODEXO, APOD.

Cena kurzu je od 560,- Kč.

 

Kurz zbrojíře pistole GLOCK

Náš jednodenní základní kurz je zaměřený na kompletní seznámení s pistolemi Glock generace 3, 4 i 5, včetně jejich konstrukce a funkčnosti, možných konfigurací, údržby, servisu, diagnostiky, možných custom úprav, atd.

Kurz probíhá v krytých a vytápěných společenských prostorách s možností občerstvení v budově v prostoru střelnice.

Kurz bude veden zbrojířem výhradního distributora pistolí Glock v České republice (spol. MPI CZ s.r.o.), držitelem certifikace GLOCK Advanced Armorer Course od výrobce pistolí Glock (spol. GLOCK Ges.m.b.H., Austria), školitelem ozbrojených složek ČR (Policie ČR, Armáda ČR, Celní správa, atd. včetně elitních útvarů, aj.) a partnerů spol. MPI CZ s. r. o.

NA TENTO KURZ LZE ČERPAT FKSP, SODEXO, APOD.

Cena kurzu je od 1150,- Kč.

 

Pistole Refresh - Exteriér světlo / tma

Náš pětihodinový tréninkový opakovací střelecký kurz je dalším z navazujících kurzů vzdělávacího programu systému Nové techniky bojové střelby určených absolventům kurzů Pistole 2.

Tento kurz je zaměřený na manipulaci a střelbu z pistole za specifických podmínek snížené viditelnosti ve venkovním prostředí bez možnosti použití svítilny.

Hlavním cílem tohoto kurzu je získání zkušeností a automatizace doposud získaných dovedností v situacích a podmínkách osvětlení, které je obdobné jako osvětlení ve večerních a nočních hodinách např. v parcích, na sídlištích, na parkovištích, v blízkosti komunikací, atd.

Bližší informace ke konkrétnímu  programu jsou sdíleny přímo s účastníky daného tréninku.

NA TENTO KURZ LZE ČERPAT FKSP, SODEXO, APOD.

Cena kurzu je od 2000,- Kč.

 

Samonabíjecí puška Nad účinný dostřel

Náš jednodenní střelecký kurz je dalším z navazujících kurzů vzdělávacího programu systému Nové techniky bojové střelby určených absolventům kurzů Samonabíjecí puška/karabina 2.

Tento kurz je zaměřený na upevnění a automatizaci dovedností získaných na předchozích kurzech, na jejich další rozvoj a získání nových zkušeností při střelbě se samonabíjecí puškou/karabinou nad její účinný dostřel.

NA TENTO KURZ LZE ČERPAT FKSP, SODEXO, APOD.

Cena kurzu je od 2500,- Kč.