+

Zapomenuté heslo
+


Zadejte emailovou adresu se kterou jste se registrovali a my Vám na ni zašleme odkaz k resetu hesla.


Přihlásit
Milan "Brut" Hrubý

Milan "Brut" Hrubý

hlavní instruktor a leader systému NTCS®/NTTC® v České republice

NÁŠ TÝM

Střelecké kurzy

Naučíme vás nejen střílet, ale především myslet s prstem na spoušti.

Pistole

Pistole

Samonabíjecí puška

Samonabíjecí puška

Brokovnice

Brokovnice

Odstřelovací puška

Odstřelovací puška

Taktické a další

Taktické a další

Baseline

Advanced

Refresh

Specifika

Baseline

Refresh

Specifika

Baseline

Baseline

Týmová spolupráce

Na míru

Ostatní

Pistole 1 a 2 Baseline

Náš dvoudenní střelecký kurz je zaměřen na kompletní zvládnutí základní a pokročilé manipulace a střelby z pistole a zvládnutí základních střeleckých a střelecko-taktických dovedností s touto zbraní. Je vhodný pro širokou veřejnost i profesionály. Pro jeho absolvování není nutné být majitelem zbrojního průkazu a mít předchozí zkušenosti se zbraněmi. Naše společnost je vlastníkem všech potřebných licencí a materiálu k zapůjčení.

První den je zaměřen na práci se zbraní ve stoji a na místě. V jeho průběhu získáte základní střelecké dovednosti, které jsou potřebné k zvládnutí kompletní bezpečné manipulace s pistolí a techniky střelby, která zajistí zásah cíle na jakoukoli vzdálenost.

Programem druhého dne navážeme a zaměříme se na zvládnutí manipulace a střelby z pistole v dalších standardních postojích a polohách, střelby zpoza krytu a za pohybu.

Abychom si společně ověřili úroveň Vašich nově nabytých znalostí a dovedností, budete v závěru každého dne absolvovat několik jednoduchých střeleckých cvičení, testů. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurzu s mezinárodní platností a výčtem zvládnutých témat.

Tento kurz je organizován a veden dle mezinárodních standardů systému NTCS®/NTTC®.

NA TENTO KURZ LZE ČERPAT FKSP, SODEXO, APOD.

Cena dvoudenního kurzu je od 3400,- Kč

 

Pistole 3 Advanced

Náš jednodenní střelecký kurz je dalším z navazujících kurzů určených absolventům kurzů Pistole Baseline.

Je zaměřený na upevnění a automatizaci dovedností doposud získaných na předchozích kurzech a na jejich další rozvoj v podmínkách použití zbraně v různých polohách, na velmi krátkou vzdálenost a při manipulaci a střelbě do různých směrů.

Tento kurz je organizován a veden dle mezinárodních standardů systému NTCS®/NTTC®.

NA TENTO KURZ LZE ČERPAT FKSP, SODEXO, APOD.

Cena kurzu je od 2100,- Kč.

 

Pistole Refresh

Náš jednodenní tréninkový opakovací střelecký kurz je dalším z navazujících kurzů určených absolventům kurzů Pistole Baseline. Tito absolventi jsou děleni do týmů a tréninky jsou organizovány pro konkrétní týmy.

Hlavním cílem tréninků je, aby každý absolvent základních kurzů postupně zvyšoval svou individuální úroveň střeleckých a střelecko-taktických dovedností. Konkrétní témata jsou volena podle úrovně dovedností členů týmů a sestavována na míru. Snahou je neustále poskytovat každému účastníkovi zpětnou vazbu a směřovat jeho další rozvoj.

Bližší informace ke konkrétnímu programu jsou sdíleny přímo s účastníky daného tréninku.

NA TENTO KURZ LZE ČERPAT FKSP, SODEXO, APOD.

Cena kurzu je od 2000,- Kč.

 

Samonabíjecí puška 1 a 2 Baseline

Náš dvoudenní střelecký kurz je zaměřený na kompletní zvládnutí základní i pokročilé manipulace a střelby z útočné nebo samonabíjecí pušky/karabiny obvyklých ráží, např. .223 Rem., 7,62x39 mm, 5,45x39 mm a zvládnutí základních střeleckých a střelecko-taktických dovedností s touto zbraní. Je vhodný pro širokou veřejnost i profesionály. Pro jeho absolvování není nutné být majitelem zbrojního průkazu a mít předchozí zkušenosti se zbraněmi. Naše společnost je vlastníkem všech potřebných licencí a materiálu k zapůjčení.

První den je zaměřen na práci s dlouhou zbraní na místě. V jeho průběhu získáte základní střelecké dovednosti potřebné ke zvládnutí kompletní bezpečné manipulace s útočnou nebo samonabíjecí puškou/karabinou a techniky střelby, která zajistí zásah cíle do vzdálenosti účinného dostřelu zbraně.

Druhý den navazuje na první den a je zaměřen na nácvik základních střelecko-taktických situací vycházejících z podstaty a určení útočné nebo samonabíjecí pušky/karabiny a tou jsou sebeobranné situace se střelbou do vzdálenosti cca. 30m a taktické situace se střelbou primárně do vzdálenosti max. 400m.

Abychom si společně ověřili úroveň Vašich nově nabytých znalostí a dovedností, budete v závěru každého dne absolvovat několik jednoduchých střeleckých cvičení, testů. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurzu s mezinárodní platností a výčtem zvládnutých témat.

Tento kurz je organizován a veden dle mezinárodních standardů systému NTCS®/NTTC®.

NA TENTO KURZ LZE ČERPAT FKSP, SODEXO, APOD.

Cena dvoudenního kurzu je od 3600,- Kč.

 

Samonabíjecí puška Refresh

Náš jednodenní tréninkový opakovací střelecký kurz je dalším z navazujících kurzů určených absolventům kurzů Samonabíjecí puška Baseline.

Hlavním cílem tréninků je, aby každý absolvent základních kurzů postupně zvyšoval svou individuální úroveň střeleckých a střelecko-taktických dovedností. V průběhu kurzu je každému účastníkovi poskytována zpětná vazba a směřován jeho další rozvoj.

Bližší informace ke konkrétnímu  programu jsou sdíleny přímo s účastníky daného tréninku.

NA TENTO KURZ LZE ČERPAT FKSP, SODEXO, APOD.

Cena kurzu je od 2000,- Kč.

 

Brokovnice 1 Baseline

Náš jednodenní kurz je v souladu s mezinárodními standardy systému Nové techniky bojové střelby zaměřený na kompletní zvládnutí základní i pokročilé manipulace a střelby z brokovnice s pohyblivým předpažbím a trubicovým zásobníkem, tz. pumpovací brokovnice a zvládnutí základních střelecko-taktických dovedností s touto zbraní.

Jedná se o vstupní úroveň, kdy absolvent získá základní přehled o širokých možnostech uplatnění pumpovací brokovnice a bude mu prezentována filosofie práce s touto zbraní, která je odlišná od např. pistole nebo útočné pušky. Dále v průběhu kurzu získá dovednosti potřebné ke zvládnutí bezpečné manipulace s pumpovací brokovnicí, techniky střelby a k úspěšnému zasažení cíle střelbou.

Na závěr všichni účastníci absolvují testovou baterii k ověření získaných znalostí a dovedností. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurzu Nových technik bojové střelby s mezinárodní platností a výčtem zvládnutých témat.

NA TENTO KURZ LZE ČERPAT FKSP, SODEXO, APOD.

Cena kurzu je od 2000,- Kč.

 

Precision Rifle 1 a 2 Baseline

Náš dvoudenní střelecký kurz precizní střelby na střední vzdálenosti je zaměřený na rozvoj základních střeleckých dovedností na vzdálenosti do 500m a je vhodný pro sportovní střelce a lovce zvěře požadující zvýšení jistoty zásahu.

Tento kurz je realizován na dvou střelnicích, první den na střelnici s dálkou střelby 100m až max. 200m, druhý den na střelnici s dálkou střelby max. 500m.

NA TENTO KURZ LZE ČERPAT FKSP, SODEXO, APOD.

Cena dvoudenního kurzu je od 7000,- Kč.

 

Pistole Světlo/tma

Náš jednodenní střelecký kurz je dalším z navazujících kurzů určených absolventům kurzů Pistole Baseline. Tento kurz je zaměřený na upevnění a automatizaci dovedností doposud získaných na předchozích kurzech a na jejich další rozvoj za specifických podmínek snížené viditelnosti až za úplné tmy.

Cílem kurzu je seznámit absolventa se způsoby a výjimkami danými těmito podmínkami a připravit ho na řešení krizové situace, kdy bude nucen v prostředí se sníženou viditelností nebo tmou použít zbraň k obraně společně se svítilnou.

NA TENTO KURZ LZE ČERPAT FKSP, SODEXO, APOD.

Cena kurzu je od 2000,- Kč.

 

Pistole Skryté nošení

Náš jednodenní střelecký kurz je dalším z navazujících kurzů určených absolventům kurzů Pistole Baseline. Tento kurz je zaměřený na upevnění a automatizaci dovedností doposud získaných na předchozích kurzech a na jejich další rozvoj v podmínkách skrytého nošení krátké zbraně.

Cílem kurzu je připravit absolventa na krizovou situaci, při které bude nucen použít zbraň k obraně z pozice, kdy je zbraň v pouzdře uložena skrytě. V jeho průběhu bude upozorněno na výjimky a specifika daná skrytým nošením a kladen důraz na nácvik bezpečné manipulace se zbraní, zejména pak vytažení zbraně z pouzdra a její uložení.

NA TENTO KURZ LZE ČERPAT FKSP, SODEXO, APOD.

Cena kurzu je od 2000,- Kč.

 

Pistole Vozidlo

Náš jednodenní střelecký kurz je dalším z navazujících kurzů určených absolventům kurzů Pistole Baseline. Tento kurz je zaměřený na upevnění a automatizaci dovedností doposud získaných na předchozích kurzech a na jejich další rozvoj za specifických podmínek použití zbraně v uzavřeném interiéru vozidla.

Cílem kurzu je připravit absolventa na řešení krizové situace, kdy bude nucen použít zbraň k obraně jak ve vozidle, tak příp. i v jeho bezprostřední blízkosti a dále ho seznámit se způsoby a výjimkami v manipulaci se zbraní ve vozidle a při střelbě z vozidla.

NA TENTO KURZ LZE ČERPAT FKSP, SODEXO, APOD.

Cena kurzu je od 2000,- Kč.

 

IAD/TAI/SOP - drily speciálních jednotek

Náš třídenní střelecko taktický kurz je určen absolventům kurzů Útočná puška/karabina Baseline a je pomyslným nutným univerzálním základem a současně i vrcholem taktiky úspěšného boje až 12ti členného týmu ve všech typech  moderních konfliktů.

Drily, techniky a postupy, které s námi během těchto tří dnů absolvujete, využijete při zelené (taktika malých jednotek SUT - Small Unit Tactics) i černé (boj v zastavěných oblastech FIBUA - Fight In Built-Up Area, boj na krátkou vzdálenost / boj v uzavřených prostorých CQB - Close Quarter Battle) taktice, ale např. i při ochraně VIP osob ( CP - Close Protection, PSD - Protective Services Detail / Personal Security Detachment / Personal Security Detail, PPD - Personal Protection Detail) nebo transportů věcí zvláštního významu v situacích bezprostředního kontaktu s protivníkem v tzv. "KILL ZONE".

Zárukou skutečného využití těchto technik a postupů v praxi, je jejich využívání týmy, které jsou označovány jako Tier 1 Special Forces, jako jsou američtí Delta Force, francouzští 1er RPIMa nebo CPA 10 a samozřejmě britští SAS. Tyto týmy vědí, co je důležité a na co klást důraz, klíč k úspěchu je v detailech, jednoduchosti, rychlosti, komunikaci a univerzálnosti. A přesně takové tyto techniky, drily a postupy jsou.

NA TENTO KURZ LZE ČERPAT FKSP, SODEXO, APOD.

Cena kurzu je od 5100,- Kč.

 

Individuální program

Náš individuální program je určený pro jednotlivce, dvojice a nebo skupiny do počtu max. 6 osob. Jde zpravidla o několikahodinový (2-3h), příp. půldenní (4h) a celodenní (8h) program, který sestavujeme na míru dle konkrétní domluvy s klientem.

Na základě odborných znalostí a vzdělání, dlouholeté praxe a zkušenostem našich instruktorů, a to jak v použití zbraně při služebních zákrocích, tak i v zahraničních operacích, si dovolujeme sestavit vzdělávací program zaměřený na výuku a výcvik v manipulaci a střelbě se zbraní, včetně taktických zásad i právních důsledků použití zbraně, přesně na míru klienta.

Zajištěny jsou požadavky jako např. časová flexibilita a individuální přístup instruktora, dlouhodobý na sebe navazující program, vybavení kompletním materiálem a zabezpečení všech prostor, diskrétnost, apod.

V případě zájmu o tento typ kurzu nás kontaktujte telefonicky nebo emailem

 

Principy střelby z pistole

Náš dvouhodinový základní střelecký kurz je zaměřený na teorii a praxi jednoho ze základních témat oblasti střelby z pistole, a to jistotu zásahu za jakýchkoli podmínek, tzv. základní principy střelby.

Cílem tohoto kurzu je dokonalé pochopení teorie a po té i precizní převedení zjištěných poznatků do praxe. V jeho průběhu budete neustále a důkladně vedeni instruktorem, který od Vás bude vyžadovat 100% spolupráci.

Statická střelecká cvičení budou zaměřena zejména na odstranění:

  • strhávání
  • chyb ve spouštění
  • strnulý postoj
  • propnuté lokty a další vychytávky, které zaručí při střelbě z pistole bezproblémový zásah siluety horní poloviny postavy na min. 50m (střelecké cvičení na závěr)

NA TENTO KURZ LZE ČERPAT FKSP, SODEXO, APOD.

Cena kurzu je od 560,- Kč.

 

Kurz zbrojíře pistole GLOCK

Náš jednodenní základní kurz je zaměřený na kompletní seznámení s pistolemi Glock generace 3, 4 i 5, včetně jejich konstrukce a funkčnosti, možných konfigurací, údržby, servisu, diagnostiky, možných custom úprav, atd.

Kurz probíhá v krytých a vytápěných společenských prostorách s možností občerstvení v budově v prostoru střelnice.

Kurz bude veden zbrojířem výhradního distributora pistolí Glock v České republice (spol. MPI CZ s.r.o.), držitelem certifikace GLOCK Advanced Armorer Course od výrobce pistolí Glock (spol. GLOCK Ges.m.b.H., Austria), školitelem ozbrojených složek ČR (Policie ČR, Armáda ČR, Celní správa, atd. včetně elitních útvarů, aj.) a partnerů spol. MPI CZ s. r. o.

NA TENTO KURZ LZE ČERPAT FKSP, SODEXO, APOD.

Cena kurzu je od 1200,- Kč.

 

Pistole Refresh Snížená viditelnost

Náš pětihodinový tréninkový opakovací střelecký kurz je dalším z navazujících kurzů určených absolventům kurzů Pistole Baseline. Tento kurz je zaměřený na manipulaci a střelbu z pistole za specifických podmínek snížené viditelnosti ve venkovním prostředí bez možnosti použití přístrojů nočního vidění nebo svítilny.

Hlavním cílem tohoto kurzu je získání zkušeností a automatizace doposud získaných dovedností v situacích a podmínkách osvětlení, které je obdobné jako osvětlení ve večerních a nočních hodinách např. v parcích, na sídlištích, na parkovištích, v blízkosti komunikací, atd.

Bližší informace ke konkrétnímu  programu jsou sdíleny přímo s účastníky daného tréninku.

NA TENTO KURZ LZE ČERPAT FKSP, SODEXO, APOD.

Cena kurzu je od 2000,- Kč.

 

Samonabíjecí puška Nad účinný dostřel

Náš jednodenní střelecký kurz je dalším z navazujících kurzů určených absolventům kurzů Samonabíjecí puška/karabina Baseline. Tento kurz je zaměřený na upevnění a automatizaci dovedností získaných na předchozích kurzech, na jejich další rozvoj a získání nových zkušeností.

Co je účinný dostřel je otázka i v teoretické části zkoušky odborné způsobilosti pro získání zbrojního průkazu. Účinný dostřel běžně dostupných útočných nebo samonabíjecích pušek/karabin není standardně střílená vzdálenost 100m, není to ani maximální dostřel zbraně pohybující se ve vzdálenosti okolo 3km. Standardně se tato vzdálenost pohybuje mezi 300m až 400m.

Cílem kurzu je seznámit se se specifiky, které ovlivňují bod zásahu při střelbě na vzdálenosti nad 300m a v praxi získat dovednosti v technice střelby z útočné nebo samonabíjecí pušky/karabiny při střelbě nad její účinný dostřel do vzdálenosti 500m.

Důležité upozornění:
Vzhledem k organizaci, náročnosti kurzu a požadavkům na bezpečnost, budou do programu zařazena postupová cvičení se střelbou na vzdálenost nastřelení konkrétní zbraně a dále na vzdálenosti 100m, 200m, 300m a 400m, která budou muset jednotliví účastníci úspěšně splnit, aby mohli zahájit střelbu na delší vzdálenost. Dále doporučujeme každému z účastníků, aby měl u sebe v průběhu kurzu balistickou křivku zohledňující jeho zbraň, střelivo i mechanická mířidla nebo optický zaměřovací systém.

Po zájemcích o účast na kurzu bezpodmínečně požadujeme:
1) předchozí absolvování kurzu Útočná nebo Samonabíjecí puška/karabina 2 Baseline a bezvadnou znalost terminologie systému NTCS®/NTTC®
2) absolutní bezpečnost v manipulaci
3) nastřelenou zbraň (doporučujeme jak s mechanickými mířidly, tak i optickým zaměřovacím systémem)
4) vzhledem k dálkám střelby a místům dopadů střel vysokou úroveň střeleckých dovedností zejména ve střelbě jednotlivými výstřely i sériemi výstřelů
5) po celou dobu kurzu střelbu výhradně z pozice v lehu na břiše

NA TENTO KURZ LZE ČERPAT FKSP, SODEXO, APOD.

Cena kurzu je od 2500,- Kč.

 

Range day pro Policii ČR s ÚRN

Jednodenní střelecká akce za zvýhodněnou cenu celodenního pronájmu střeliště a materiálu organizovaná výhradně pro příslušníky Policie České republiky. 

Na místě budou po celou dobu přítomni k možné konzultaci a nácviku např. manipulace se zbraní, včetně nabíjení, vybíjení, přebíjení nebo např. taktických postupů a dalších dovedností instruktoři střelecké přípravy a příslušník ÚRN.

Akce je založena na dobrovolnosti. Každý si sám volí, čeho se zúčastnit chce a čeho nikoli a jakou intenzitu zátěže při jednotlivých střeleckých cvičeních zvolí, laicky řečeno "jak náročné si to chce udělat."

Cílem je dostupnou formou v uvolněné atmosféře a v příjemném prostředí dát možnost si zastřílet se svými kolegyněmi a kolegy a kvalifikovaně pomoci zdokonalit účastníky ve střelecké a taktické přípravě.

NA TENTO KURZ LZE ČERPAT FKSP, SODEXO, APOD.

Cena kurzu je 700,- Kč.

 

Pistole Alfa

Jednodenní střelecký trénink určený absolventům kurzů Pistole, kteří jsou zařazeni do týmu Alfa. U účastníků tréninku je požadována nadstandardní úroveň dovedností v manipulaci i střelbě z pistole a min. průměrná fyzická zdatnost. Tréninku se mohou zúčastnit i další absolventi kurzů Pistole, kteří dostali pozvánku k účasti na tomto konkrétním termínu.

Tento kurz je organizován a veden dle mezinárodních standardů systému NTCS®/NTTC®.

NA TENTO KURZ LZE ČERPAT FKSP, SODEXO, APOD.

Cena kurzu je od 2000,- Kč.