+

Zapomenuté heslo
+


Zadejte emailovou adresu se kterou jste se registrovali a my Vám na ni zašleme odkaz k resetu hesla.


Přihlásit
Milan "Brut" Hrubý

Milan "Brut" Hrubý

hlavní instruktor a leader systému NTCS®/NTTC® v České republice

NÁŠ TÝM
Samonabíjecí puška 1 a 2 Baseline

Samonabíjecí puška 1 a 2 Baseline

Náš dvoudenní střelecký kurz je zaměřený na kompletní zvládnutí základní i pokročilé manipulace a střelby z útočné nebo samonabíjecí pušky/karabiny obvyklých ráží, např. .223 Rem., 7,62x39 mm, 5,45x39 mm a zvládnutí základních střeleckých a střelecko-taktických dovedností s touto zbraní. Je vhodný pro širokou veřejnost i profesionály. Pro jeho absolvování není nutné být majitelem zbrojního průkazu a mít předchozí zkušenosti se zbraněmi. Naše společnost je vlastníkem všech potřebných licencí a materiálu k zapůjčení.

První den je zaměřen na práci s dlouhou zbraní na místě. V jeho průběhu získáte základní střelecké dovednosti potřebné ke zvládnutí kompletní bezpečné manipulace s útočnou nebo samonabíjecí puškou/karabinou a techniky střelby, která zajistí zásah cíle do vzdálenosti účinného dostřelu zbraně.

Druhý den navazuje na první den a je zaměřen na nácvik základních střelecko-taktických situací vycházejících z podstaty a určení útočné nebo samonabíjecí pušky/karabiny a tou jsou sebeobranné situace se střelbou do vzdálenosti cca. 30m a taktické situace se střelbou primárně do vzdálenosti max. 400m.

Abychom si společně ověřili úroveň Vašich nově nabytých znalostí a dovedností, budete v závěru každého dne absolvovat několik jednoduchých střeleckých cvičení, testů. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurzu s mezinárodní platností a výčtem zvládnutých témat.

Tento kurz je organizován a veden dle mezinárodních standardů systému NTCS®/NTTC®.

NA TENTO KURZ LZE ČERPAT FKSP, SODEXO, APOD.

Termíny kurzů

Kurz zahrnuje

● bezpečnostní zásady
● manipulace se zbraní
● principy střelby
● odstraňování závad
● přebití zbraně
● více cílů
● střelba z místa z různých poloh
● základní střelecko-taktické dovednosti
● střelba ve dvojici a v malém týmu
● druhy palby na vzdálenost účinného dostřelu zbraně

Časový harmonogram

První i druhý den kurzu je harmonogram obdobný.

08:30 sraz účastníků na místě
08:30 - 12:30 1. část
12:30 - 13:00 pauza na stravu
13:00 - 17:00 2. část
17:00 vyhodnocení a úklid prostor

Vybavení

● Vhodný oděv a obuv pro celodenní pobyt na nekryté (venkovní) střelnici
● Samonabíjecí puška/karabina (ráže viz. popis kurzu) s pevnými mířidly a min. 6 ks zásobníků
● 200ks příslušného puškového střeliva první den
● 200ks příslušného puškového střeliva druhý den
● Dvoubodový popruh na zbraň
● Nosič s pouzdry na zásobníky (vesta, chest rig, bandalír)
● Ochrana zraku a sluchu
● Chrániče kolen a loktů (doporučené)
● Rukavice (volitelné na druhý blok)
● Čepice s kšiltem

Konečná cena

4100,- Kč bez zapůjčení vybavení
7800,- Kč se zapůjčením vybavení (v závislosti na vývoji trhu se může tato cena měnit)
Cena nezahrnuje dopravu, ubytování a stravu
Možnost čerpání FKSP, SODEXO, apod.